Return to Belgium

Today we travel back to Accra where we take our plane back home. I will add a new post upon our return with the latest news of the Shelter-home and the Jomelos Kids. Due to a slow internet connection, it’s hard to upload the photo’s.

You can find more photo’s and recent info on our Facebook page

Monday Day 8: Shelter Home

Today we had meetings with the Jomelos Team.

During the weekend we went to see the progress of the Shelter-Home. As you can see on the pictures, the builders started building the walls. We were happy to see this progress! As those builders come from Accra, we decided to wait to buy the next batch until we have enough money for 6000 blocks and the necessary 200 bags cement (average). These blocks should be enough to built the ground floor of the Shelter home.

Nederlands:

Vandaag hadden we verschillende meetings met het Jomelos Team.

Tijdens het weekend zijn we ook gaan kijken naar het opvanghuis. Zoals je op de foto’s kan zien zijn de arbeiders begonnen aan de muren. We waren blij met de vooruitgang! Omdat de arbeiders van Accra komen hebben we besloten te wachten met de aankoop van de snelbouwstenen tot we genoeg geld hebben voor 6000 stuks en de 200 zakken cement (ongeveer). Met deze materialen hebben we normaal gezien genoeg om het gelijkvloers te kunnen vervolledigen.

Day 5: Ghanian Independence day

Today we started off slow because of the Ghanian Independence day. All schools have holidays

kids_writingYaa went to collect our 3 girls from the orphanage. We spent the afternoon writing and drawing and having some pineapple together. Also Louis joined us the whole day as the the kids know him very well. Afterwards we went to the beach all together. Cecilia, Mary and Veronica enjoyed rice and chicken and then we played together. It was a lazy day but with lots of time together. A special day, a celebration day, a day of sharing.

Nederlands:

Vandaag is het de Ghanese nationale feestdag. Alle scholen hebben vrij en iedereen heeft vrijaf, dus starten we rustig.

Yaa, de secretaresse was onze kindjes gaan halen in het weeshuis. Eerst hebben we samen met Cecilia, Mary en Veronica getekend, alphabet  geschreven en ananas samen gegeten. Louis was er ook de hele tijd bij, de kindjes kennen hem heel goed. Daarna zijn we met z’n allen naar de beach gegaan en daar hebben de kindjes eerst en vooral genoten van rijst en kip. Het was een luie dag vandaag maar waarop we veel tijd hadden voor elkaar. Een bijzondere dag, een feestdag, een dag van delen.

 

Day 4: The Office

This morning we had to go to different government offices to get some licenses and to renew the Jomelos registration. When we arrived in the Jomelos Office the generator was installed and we tested it.

In the afternoon, we had to do some paperwork after that we left with Sammy to a piece of land of his, where he wants to start his own welding business. He is a hard worker and is saving money to buy the necessary tools.

Thanks for the funds that come in via paypal as we speak! It is an enormous encouragement and an immediate help! this means we can buy more building blocks and cement for the shelter home.

 

Nederlands:

Deze morgen zijn we naar verschillende overheids kantoren geweest voor de nodige licenties en voor de hernieuwing van de Jomelos registratie. Toen we terug aankwamen in het Jomelos Kantoor was de generator geïnstalleerd en hebben we hem met succes kunnen testen.

In de namiddag hadden we nog wat paperassen te doen en zijn daarna met Sammy naar een stuk land gereden waar hij een Lasbedrijfje wil opstarten. Sammy is een harde werker en spaart om zijn gereedschap te kunnen kopen.

Bedankt voor de fondsen die via paypal binnenkomen! Het is een enorme aanmoediging en de giften worden dadelijk goed besteed! Op dit moment betekent het dat we meer snelbouwstenen en cement kunnen kopen voor het opvanghuis.

 

 

Day 3: Takinta, Jomoro, Western Region, Ghana

Takinta: Today we went to this little village near the Ivory Coast border, a 2 hour drive. A man from this poor village came to the Jomelos Office in Takoradi about 6 months ago to ask help for the children in need.
We had the chance to meet them with our complete Jomelos team. The Ghanian team already visited them couple of times.
Today, the Belgian team could meet the 40 children Jomelos will sponsor. Most of them are orphans and the others can’t be taken care of by their parents. Now we can start the co-operation with the school so the funds are correctly divided and the children can be followed up regarding their welfare and health.
Yaa already took measurements for the uniforms  (S/M/L) and we will buy notebooks and pencils asap.
It was a surprise, a warm and an extreem joyful welcome. The kids are beautiful and they deserve a chance as every other child that has parents to take care of them.
It was a hopeful day, a day with concrete steps!
Nederlands:
Takinta, een dorpje hier 2 uur vandaan aan de grens met de Ivoorkust,was onze bestemming vandaag.
Een man uit dit arme dorp was Jomelos een half jaar geleden op het spoor gekomen en had de hele afstand afgelegd om dringend om hulp te vragen.
Vandaag was de eerste keer dat we als volledig team konden gaan kennismaken. Het Ghanese Team was al meerdere keren ter plaatse geweest. Nu konden ook wij van het Belgische Team  de 40 kinderen ontmoeten die Jomelos zal sponseren. Het zijn kinderen zonder ouder(s) of waarvan de ouders niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud.
Jomelos zal hen sponseren. Nu kunnen we starten met het op punt stellen van de samenwerking zodat de giften correct worden besteed en dat elk kind goed wordt opgevolgd.
Vandaag al heeft Yaa grosso modo de maten genomen (S/M/L) voor uniformen en zullen we ze zo snel mogelijk schriften en schrijfgerief voor hen kopen.Het was een letterlijke overrompeling, een heel warme welkom en een extreem vreugdevolle ontvangst. De kinderen zijn 1 voor 1 prachtig en verdienen een kans te krijgen zoals elk ander kindje dat wél ouders heeft die voor hem zorgt.
Het was een dag vol hoop en met concrete stappen!

Day 2: The Shelter home

Today I had a CONTEXT meeting with the Jomelos Team. Their biggest motivation is the generator. Sammy is welding the cage to lock down the generator.

Then it was time to move on and went with Yaa to the Shelter home building site. They started building the walls, hopefully we will see more progress by the end of this week.

The orphanage where 3 of our Jomelos kids live was nearby, so we went to visit them. When we arrived they were happy to see us . This Friday, on the Ghanese National Feastday, we will go there and spend some time with them.

We would like to thank our sponsors with whom all this is possible!

Nederlands:

Vandaag had ik een CONTEXT vergadering met het Jomelos Team, en hun grootste motivator was de generator. Sammy is buiten een kooi aan het lassen om de generator te beschermen.

Het was tijd om te vertrekken naar de werf van ons opvang huis, we zijn er samen met Yaa naartoe gegaan. De werkmannen zijn begonnen aan de muren, hopelijk zien we tegen eind deze week vooruitgang.

Het weeshuis waar 3 van onze Jomelos kinderen wonen was vlakbij, we zijn hen dan ook gaan bezoeken. Vrijdag op de Ghanese Nationale feestdag kunnen we wat meer tijd met hen doorbrengen.

Graag willen wij ook al onze sponsors danken die dit samen met ons allemaal kunnen waarmaken!

First day: The Generator!

Monday 2 March 2015

We arrived after a 2 day travel from Belgium to Takoradi, Ghana. It’s hot here (35C) and we’re adapting to the African Rhythm. First thing on our agenda was looking for a suitable generator, so the office can stay open when there is “lights off” as they say here.

Uncle Nii helped us to find a good one and he’s going to arrange  the delivery today. Sammy will make an metal cage to house it.

Before returning to the hotel, we passed by Rosmond. She finished her first year of apprenticeship at a car spraying shop here in Takoradi. She likes it very much and wants to continue. Rosmond and Sammy are 2 of our Jomelos children.

Nederlands:

Na 2 dagen reizen zijn we aangekomen in Takoradi, Ghana. Het is hier heel warm (35C) en passen ons aan het Afrikaans ritme. Eerste punt op de agenda is de aanschaf van een generator zodat het kantoor kan openblijven wanneer er stroomuitval is.

Uncle Nii heeft ons geholpen aan een degelijke generator en regelt de levering aan het kantoor. Sammy gaat een metalen kooi lassen om de generator te beveiligen.

Vooraleer we naar ons hotel terugkeerden, zijn we bij Rosmond langsgegaan. Zij heeft haar eerste jaar leercontract in een autospuiterij achter de rug . Ze heeft er veel zin in en wil voort doen. Rosmond en Sammy zijn 2 van onze Jomelos kinderen.

 

Shelter Home October Update

Nederlandse vertaling hieronder.

Today I received our Shelter-home Update. While filling the foundation with sand, we were advised by officials to create extra foundation walls and pillars. So we had to spend extra budget on this. The work is already finished and now we can continue to fill it.

Thanks to all our sponsors!
We are looking for more sponsors to be able to continue this project, please contact us if you have the desire to help us out.

Vandaag kreeg ik een Opvanghuis Update. Tijdens het vullen van de fundering met zand, kregen we het advies van een officieel orgaan om extra muren en pilaren bij te steken. Hiervoor moesten we extra budget vrijmaken. Het werk is ondertussen al gedaan en kunnen we het verder vullen.

Met dank aan al onze sponsors!
We zijn ook nog op zoek naar nieuwe sponsors om ons te helpen dit project te vervolledigen. Indien u zich geroepen voelt, contacteer ons.

 

The Filling

Report from our Jomelos Team in Ghana:

Work on shelter home is on-going.

Block laying to divide conference room :
Firstly, After an inspection by the building division of SAEMA, jomelos has been advised to divide the conference room section of the building by using blocks so to enable high quality filling and compacting.

Filling :
Secondly, filling has commenced since the weather looks better now. The 1st batch of 10 trips will be completed today. And the 2nd batch will be done next week.

The walls

The walls of the foundation are finished, including the pillars. Next step is to fill the foundation with dirt so we can make a concrete floor and start building the ground floor.

We want to thank those who believe in this project, and support it financially!

Nederlands:

De muren van de fundering staan recht alsook de palen die het ondersteunen. Nu gaan we de vakken vullen met aarde om daarna de betonnen vloer te kunnen leggen.

Wij willen iedereen danken die in dit project geloven, en vooral diegenen die het ook financieel steunen!

The rain stopped today

I just received yesterday’s photo’s. They continued building the foundation. We hebben juist de foto’s van gisteren ontvangen. Ze hebben het werk weer aangevat.

Rain Season

We have the 1000 building blocks and the cement ready to continue. Yaa Asantawaa, our secretary, sent me following message

All materials have been acquired and the labour are on standby……. the rains are not permitting us to do any work….. raining all day all night……… We are praying to God to give us a break this week, so we can do something.

We hope to continue to built the foundation next week, you can expect some more photo’s this month.

Many thanks for your support!!!

De 1000 snelbouwstenen en de cement zijn geleverd, de werkers staan standby, maar de hevige regen laat hen niet toe te werken. Het regent er dag en nacht.

We hopen volgende week verder te kunnen werken. Bedankt voor jullie steun!

Shelter home April 2014

 
photo-13

SHELTER HOME SITE VISIT 23 March

 

foundation_walls

Uncle Nii and Yaa Asantewaa visited the building site between 10 – 11 am and the work on block laying had commenced earnestly. There were 1500 blocks and 39 bags of cement available for work. They also met 6 workers + Atta (supervisor)

Uncle Nii en Yaa Asantewaa hebben de bouwwerf bezocht tussen 10-11uur  en de metsers waren reeds bezig. Er waren 1500 snelbouwstenen en 39 zakken cement voorradig voor het werk. Ze ontmoetten de 6 arbeiders en hun opzichter Atta.

Day 13: Heading back home

teamWe’re driving back to Accra where we will take the KLM flight back to Amsterdam tomorrow. Just before leaving Takoradi, we took some group photo’s. Check out the new Jomelos T-shirts. Mine was already packed.
On our way to Accra, we stopped at the building site to see the 1000 blocks, tomorrow the workers will continue building.
This is our last daily update, from now on we will post regularly photo’s of the progress of the building of our shelter home. We expect the first photo’s next Tuesday.
The mission trip was a success! We are still looking for more funds to built the the shelter home. Any help is welcome! Thanks!
Nederlands:

buildingsite

We rijden terug naar Accra, waar we morgen onze KLM vlucht nemen naar Amsterdam. Voordat we vertrokken hebben we nog een paar groepsfoto’s genomen in hun nieuwe Jomelos T-shirt. Mijn T-shirt was al ingepakt.
Op onze weg naar Accra zijn we even gestopt op ons bouwwerf om te zien of de 1000 snelbouwstenen al geleverd waren. Morgen werken ze verder.
Dit is onze laatste dagelijkse update, vanaf nu zullen we regelmatig foto’s posten van de vooruitgang van de bouw van ons opvanghuis. We verwachten de eerste foto’s volgende week dinsdag.
De missie trip was een success! Nog steeds zijn we op zoek naar fondsen om het hele opvanghuis te kunnen bouwen. Elke hulp is welkom! Dank u!

1000blocks2merchantsandato

crazy_team

1000blocks

Day 12: Jomelos Land & Veronica, Cecilia and Mary

It took a while this morning for Michael to show up, he spent pushing people to deliver him the final building permit which he received. We went straight to the land to pay the workers and the contractor. We also discussed the details about the coming weeks till they finish the foundation.

Tomorrow morning we receive another delivery of 1000 building blocks, which will serve as foundation. On the photo’s you can see the first layer of concrete.

Then we continued our visit to Veronica, Cecilia and Mary they were having dinner and came running outside with their plates. They were very happy to see us. We agreed with the teacher in the orphanage to help them with their schoolwork. It’s an extra cost but one that will help them a lot. The classes count about 50 children and the teacher can’t check every child.

plotd12-2

plotd12-3

plotd12-1

plotd12-4

Nederlands:

kids-2

Het duurde even voor Michael mij kwam halen, hij heeft de hele ochtend achter ambtenaren gezeten om de bouwvergunning in handen te krijgen en het is gelukt. Daarna zijn we recht naar het Jomelos land gereden om de arbeiders en de ondernemer te betalen.

We hebben ook afspraken gemaakt voor de komende weken tot de beëindiging van de fundering.

Morgenvroeg verwachten we nog een levering van 1000 snelbouwstenen voor de fundering. op de foto’s kan je de eerste laag beton al zien.

Daarna zijn we doorgereden naar Veronica, Cecilia en Mary toen ze ons zagen aankomen zijn ze naar buiten gelopen met hun bord rijst. Ze waren heel blij ons te zien.. We hebben de juffrouw in het weeshuis gevraagd om hen te helpen met hun huiswerk. Het is een extra kost, maar één dat hen veel zal helpen. De klassen hier tellen ongeveer 50 kinderen, en het is onmogelijk voor de juffrouw om ieder kind op te volgen.

kids-4kids-1

Day 11: A day at the Jomelos Office

office1Before we head back to Belgium on Saturday, we had to make sure that the Jomelos office was well trained and organised. So that’s what we did. Yaa will also take care that the reports and meeting minutes are send to everybody of the team and to the Foster parents.

Last week we received extra funds for the building and the kids! Thank you so much for helping Jomelos! With that money we will buy more cement, sand and until we can make them ourselves: building blocks. Therefore we need to invest in a mold.

Nederlands:

Vooraleer we zaterdag terug naar België vertrekken, moesten we zeker zijn dat iedereen in het Jomelos kantoor georganiseerd was. Dat was alles wat we gedaan hebben vandaag. Yaa zal ervoor zorgen dat de verslagen over de kinderen en de bouw en de minutes van de vergaderingen met iedereen van het team gedeeld wordt, alsook het verslag van de kinderen naar de pleegouders toe.

De laatste week hebben we nog extra geld gekregen voor de bouw en de kinderen! Dank u dat u Jomelos wil helpen!!!! Met dat geld kunnen we meer cement, zand en tot we ze zelf kunnen maken: snelbouwstenen kopen. Hievoor moeten we investeren in een gietvorm/mal

office2office3

 

 

Day 10: Pillar day

We had a meeting with the whole Jomelos Team where we discussed the action plan for 2014.
Then we all went to the Jomelos land to check on the progress and show the team that we started building.

It was a fun time we joked around and laughed a lot, everybody seemed relaxed. Although they sometimes forget to talk English and I often understand what they are talking about ;) On the photo’s you see how they make the concrete and they transport it in headpans. It’s amazing how strong those workers are in this heat…. There are about 50 pillars which they were fixing with the concrete.

We ended the day in an African restaurant, some ate local food except me. The team really fits together! Thursday we head back to the land and visit Veronica, Cecilia and Mary!

Nederlands:

Vandaag hadden we een vergadering met het ganse team en hebben het actieplan 2014 besproken. Dan zijn we samen naar het Jomelos terrein gegaan om het team de bouwwerken te laten zien.

Het was een plezante tijd we maakten grapjes en lachten veel, iedereen zag er relaxed uit. Niettegenstaande ze soms Engels vergaten te spreken kon ik uitmaken waarover ze het hadden ;) Op de foto’s kan je zien hoe ze de beton maken en hoe ze die transporteren in hoofdpannen. Ongelooflijk hoe sterk deze mannen zijn en in die hitte… Er zijn ongeveer 50 palen die ze met beton gefixeerd hebben.

We hebben de dag afgesloten met een diner in een Afrikaans restaurant, sommigen aten een lokale schotel behalve ik. Het team past echt goed bij elkaar! Donderdag gaan we terug naar de bouwwerken en we gaan ook een bezoekje brengen bij Veronica, Cecilia en Mary.

IMG_0014ato1

found2groupfoundationblocks headpanpillar thumbsup workers

Day 9: Rosmond

rosmond_web

Rosmond and her grandmother came to the office today. We decided to help her with learning a profession.

At the age of 14 she got pregnant and lost her baby, later on she had 2 more children. Michael, Uncle Nii and Uncle Ato talked to her and she’s eager to learn how to paint cars (with safety precautions). Uncle Nii will find a place for her where she can learn the job. Jomelos will pay the fee needed. In the mean time her grandmother promised to take care of the kids.

rosmond_daughter

Just before lunchbreak I had a CONTEXT meeting with Emmanuel, Frederick and Yaa Asantewaa. Now they know what CONTEXT is all about and it motivated them to keep on doing the good work. I will train Yaa later this week so she can be the backup.

This afternoon Belinda, Gifty and Vida passed by the office to get some baby clothes and a chat. We talked to Vida as she hesitates to go to school. She has good points and wants to be a lawyer. Sometimes kids stop going to school as they want to work and earn money by selling phone credit on the street which is very sad.

Tomorrow afternoon we will go back to the building site and check what they have been doing.

I could write more, but I promised to keep the daily reports short. If you donate or are thinking about it, we’ll be happy to come by (in Belgium, UK, maybe Poland) and show you photo’s and talk about Jomelos

Nederlands:

Vandaag zijn Rosmond en haar grootmoeder naar het kantoor gekomen, en we hebben beslist om op haar vraag in te gaan om haar te helpen een beroep aan te leren “op leercontract”.

context_meeting

Ze werd zwanger op haar 14de en heeft een miskraam gehad, daarna had ze nog 2 kinderen (als tienermoeder). Michael, Uncle Nii en Uncle Ato hebben een gesprek met haar gehad en ze wil auto’s leren spuiten (verven, met de nodige veiligheidsmaatregelen). Uncle Nii zal voor haar een plaats zoeken waar ze de job kan leren en Jomelos zal de kosten voor de opleiding betalen. Ondertussen zal haar grootmoeder voor de kinderen zorgen.

Juist voor de lunchbreak hebben we een CONTEXT meeting (www.contextworld.com) gehad met Emmanuel, Frederick en Yaa Asantewaa. Nu weten ze iets meer over CONTEXT  en het motiveert hen om goed werk te leveren. Later deze week zal ik Yaa Asantewaa een opleiding geven zodat zij kan inspringen als backup.

3girls2

Deze namiddag zijn Belinda, Gifty en Vida langsgekomen om wat babykleedjes af te halen en even bij te praten. We hebben met Vida gepraat want ze twijfelt om naar school te gaan, ze heeft nochtans heel goede punten en wil advocaat worden. Hier in Ghana gebeurt het veel dat tieners hun school laten vallen om geld te gaan verdienen door telefoonkrediet te gaan verkopen op straat, wat heel spijtig is.

Morgen namiddag gaan we even naar het bouwwerf kijken om te zien hoever ze staan.

Ik zou nog veel meer kunnen schrijven, maar heb beloofd de dagelijkse updates kort te houden. Als je Jomelos financieel steunt of eraan denkt kunnen we steeds eens langskomen (in België, UK, misschien Polen) met foto’s en verhalen.

3girls

Day 8: Belinda & Gifty

belinda_giftyBelinda and Gifty are 2 girls who joined Jomelos when they were about 7 years old. Michael and his team visited the village Apowa because it was very poor and asked if there were orphans. They found them and made sure they were taken care of and went to school.

They are about to graduate as certified hairdressers next week, they succeeded in their exams :)  Again Jomelos kids building their future, this makes us very happy. We still have about 60 kids growing up and being schooled, they need all the help they can get! The shelter home we are building is a place where we can teach them extra skills when they come back from school.

The shelter home will also act as one big family, you might notice on the photo’s that one of the girls is pregnant. Unfortunately here in the poor villages in Ghana are a lot of teen girls pregnant. Jomelos is doing all they can to teach them morals and this way we try to avoid pregnancies at this young age.

Then we wanted to go to the next village to meet some more kids, unfortunately as you can see on the photo the road was blocked, only 4×4’s could drive through.

Nederlands:

Belinda en Gifty zijn 2 meisjes die op hun 7 jarige leeftijd bij Jomelos gekomen zijn, Michael en zijn team waren toen naar het arm  dorpje Apowa gegaan en vroegen of er weeskinderen waren. Ze vonden hen en hebben voor hen gezorgd en hen naar school laten gaan.

Volgende week studeren ze officieel af als gecertifieerde kapsters. We zijn heel blij dat er weer kinderen zijn die aan hun toekomst werken! We hebben nog een 60 tal kinderen die opgroeien en naar school gaan met de hulp van Jomelos, ze hebben alle hulp nodig! Het opvanghuis dat we bouwen is een plaats waar we hen na ‘t school extra vaardigheden kunnen aanleren wanneer ze in de vroege namiddag van ‘t school terugkomen.

Het opvanghuis fungeert als één grote familie, het is je misschien opgevallen dat één van de meisjes zwanger is. Jammer genoeg vind je veel zwangere tienermeisjes in de arme dorpen van Ghana. Het Jomelos team doet al wat ze kunnen om hen waarden aan te leren en zo proberen ze die tiener zwangerschappen te vermijden.

Het plan was om dan door te rijden naar het volgende dorp, maar zoals je op de foto kan zien was de weg onberijdbaar, enkel 4×4’s konden er met moeite door.

apowaahairdresssalloonoutside_saloon

road_blocked

Donate